پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره خانواده متعالی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره خانواده متعالی
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 32 ساعت

سرفصل

 • اقتصاد خانواده موحد
 • حقوق خانواده
 • نقش حجاب در حفظ حریم خانواده
 • آسیب‎شناسی خانواده
 • خانواده متعالی در اسلام

اهداف

ی متعاقباً توسط مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری معرفی خواهد شد.
 • هدف رفتاری: ارتقاء سطح آگاهی فرهنگی و تربیتی اعضای خانواده
 • هدف رفتاری: استقرار اصول و ارزشهای الهی و اسلامی در خانواده ها
 • هدف رفتاری: پیشگیری از زمینه سازی های رفتاری طلاق و برقراری انسجام و مودت بیشتر در بین خانواده های نوپا
 • هدف رفتاری: ارتقاء سطح آگاهی فرهنگی و تربیتی اعضای خانواده
 • هدف رفتاری: استقرار اصول و ارزشهای الهی و اسلامی در خانواده ها
 • هدف رفتاری: پیشگیری از زمینه سازی های رفتاری طلاق و برقراری انسجام و مودت بیشتر در بین خانواده های نوپا