پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره حقوق شهروندی در نظام اداری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره حقوق شهروندی در نظام اداری
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 8 ساعت

سرفصل

 • حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی
 • حق اداره شایسته امور کشور
 • حق برخورداری از اعمال بیطرفانه قوانین و انجام قانونمند و بدون تعارض منافع امور اداری
 • حق مصون بودن از تبعیض در نظام‏ها، فرایندها و تصمیمات اداری
 • حق آگاهی از تصمیمات و اقدامات اداری مربوط به حقوق و منافع خود
 • حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری
 • حق دسترسی به اطلاعات عمومی و اطلاعات شخصی و اصلاح آن
 • حق رعایت حریم خصوصی افراد در نظام اداری
 • حق آگاهی از فرایندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز
 • حق دسترسی به مقامات و ماموران اداری
 • حق اظهارنظر آزاد مردم در مورد فرایندهای اداری
 • حق مصون بودن از شروط اجحاف‏آمیز در توافق‏ها، معاملات و قراردادهای اداری
 • حق برخورداری از دولت الکترونیک و دسترسی به مراجع اداری و نظارتی
 • حق جبران خسارات وارده به مردم در اثر قصور یا تقصیر دستگاه‏های اجرایی و کارکنان آنها
 • حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات
 • حق ارایه نظارت برای بهینه‏سازی فعالیت‏ها و تصمیمات اداری
 • حق اشخاص توانخواه در برخورداری از امتیازات خاص قانونی آنها
 • حق دادخواهی اداری
 • حق برخورداری کارمندان از آموزش‏های شغلی و شایسته‏سالاری و مصونیت از تبعیض
 • حق زنان بر برخورداری از فرصت‏های شغلی و عدم تبعیض در حقوق و مزایا
 • سرفصل‏های مذکور با تاکید بر مواد 20، 19، 21، 22، 23، 31، 30، 56، 34، 79، 82 و 83 منشور حقوق شهروندی ابلاغی رئیس جمهور محترم (آذرماه 1395) تدریس می‏شود.

اهداف

محتوای آموزشی دوره توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی تهیه و تدوین می‏گردد
 • هدف رفتاری: افزایش سطح آگاهی، تعهد و مسئولیت کارکنان و مدیران دستگاه‏های اجرایی و التزام آنان نسبت به رعایت حقوق شهروندی مردم در نظام اداری به عنوان مسئولان اجرایی و کارگزاران دولت