پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره جمعیت شناسی و فرهنگ افزایش جمعیت در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره جمعیت شناسی و فرهنگ افزایش جمعیت
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 6 ساعت

سرفصل

 • اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع جمعیت
 • لزوم افزایش جمعیت در بیانات مقام معظم رهبری
 • راهکارهای غرب در جهت کاهش جمعیت
 • پنجره جمعیتی ایران در حال حاضر
 • عوامل کاهش شدید جمعیت در ایران
 • آثار و پیامدهای کاهش جمعیت
 • راهبرد اسلام در جهت افزایش جمعیت
 • الگوی رفتاری اهل بیت ( علیهم السلام) در جهت تشکیل خانواده
 • آثار و فواید فرزند آوری از نظر علمی
 • آسیب های تک فرزندی
 • افزایش تعداد فرزندان

اهداف

 • هدف رفتاری: فرهنگ سازی در جهت تشکیل خانواده، کاهش آمار طلاق و افزایش جمعیت