پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره جستجو، امداد و نجات در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره جستجو، امداد و نجات
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 6 ساعت

سرفصل

 • مروری بر مباحث امداد و نجات
 • نقشه‌خوانی و استفاده از قطب نما
 • علایم مخابراتی، هشداردهی
 • نحوه استفاده از تجهیزات امدادی
 • اولویت‌بندی مصدومین در حوادث
 • روش و فلسفه جستجو
 • آناتومی عملیات جستجو و نجات
 • تئوری احتمالات در جستجو
 • مدیریت حوادث در جستجو و نجات
 • فشارهای مردمی و روانی در جستجو و نجات
 • امداد و نجات در کوهستان و روشهای آن
 • امداد و نجات شهری و جاده‌ای و روشهای آن
 • امداد و نجات هوایی و روشهای آن
 • امداد و نجات در دریا و روشهای آن

اهداف

 • هدف رفتاری: شرکت کنندگان در پایان دوره با انواع اقدامات اولیه و امدادی در جهت کاهش عواقب و اثرات ناشی از حوادث در مورد خود و سایرین انجام دهند.
 • هدف رفتاری: روش های مختلف جستجو و نجات در مناطق مختلف را توصیف نمایند