پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره تربیت بدنی و آمادگی جسمانی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره تربیت بدنی و آمادگی جسمانی
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 4 ساعت

سرفصل

 • نقش ورزش در تندرستی و سلامتی افراد، خانواده و جامعه
 • فعالیت ها و برنامه های افزایش قابلیت های جسمانی
 • فاکتورهای آمادگی جسمانی عمومی
 • استقامت
 • انعطاف پذیری
 • قدرت و ترکیب بدن
 • فاکتورهای آمادگی جسمانی اختصاصی:
 • سرعت
 • توان چابکی
 • عکس العمل
 • تعادل
 • هماهنگی
 • فعالیت های آمادگی قلبی، تنفسی و عضلانی

اهداف

 • هدف رفتاری: شرکت کنندگان در پایان دوره با اهمیت و نقش ورزش در سلامتی جسمانی و روانی و نحوه برخورداری از آمادگی جسمانی مطلوب آشنا خواهند شد