پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره تجارت الکترونیکی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره تجارت الکترونیکی
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 6 ساعت

سرفصل

 • تعاریف، مفاهیم پایه تجارت الکترونیکی و اهمیت آن در حال و آینده از ابعاد مختلف
 • اصول تجارت الکترونیکی و عناصر تشکیل دهنده آن
 • انواع مدلهای کسب و کار و تجارت الکترونیکی
 • زیرساخت‌های لازم برای کسب و کار الکترونیکی
 • انواع کاربردهای تجارت الکترونیکی
 • بازاریابی، تبلیغات و فروش الکترونیکی (اصول روشها و...)
 • تعاریف، مزایا و موانع خرید الکترونیکی
 • روشها، سیستم ها و ابزارهای دریافت و پرداخت الکترونیکی
 • پول و ارز الکترونیکی و سایر اسناد اعتباری الکترونیکی
 • مفاهیم پایه امنیت در تجارت الکترونیکی
 • مبانی حقوقی و مقررات تجارت الکترونیکی ملی و بین المللی
 • کلیات سیاست‌های تجارت الکترونیکی و استراتژی توسعه آن

اهداف

 • هدف رفتاری: فراگیران در پایان دوره :ضمن آشنایی با مفاهیم، اصول، سیستمها و روشهای تجارت الکترونیکی، عناصر تشکیل دهنده و مبانی حقوقی آن ، قادر خواهند بود نقش تجارت الکترئنیکی در توسعه کشور را توصیف نمایند