پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره تبیین سیاستهای کلی نظام اداری کشور ابلاغی مقام معظم رهبری و راهکارهای اجرایی نمودن آن در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره تبیین سیاستهای کلی نظام اداری کشور ابلاغی مقام معظم رهبری و راهکارهای اجرایی نمودن آن
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 12 ساعت

سرفصل

  • تعاریف و مفاهیم ( سیاست، سیاستهای کلی، برنامه ریزی، برنامه ریزی استراتژیک و غیره )
  • جایگاه سیاستهای کلی درچرخه سیاستگذاری دولتی در دستگاه های اجرایی
  • سند چشم انداز و انطباق آن با سیاستهای کلی نظام اداری و برنامه های تحول اداری
  • سیاستهای کلی نظام اداری و چارچوب الگوی پیشرفت اسلامی – ایران
  • نحوه اجرا وضرورت طراحی تحقق سیاستهای کلی و چالش ها و مشکلات فرارو
  • الگوها و مدلهای مناسب برای تحقق سیاستهای کلی
  • ارزیابی تحقق سیاستهای کلی

اهداف

منابع مورد تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
  • هدف رفتاری: آشنایی با سیاستهای کلی نظام اداری و مدلها و راهکارهای تحقق و اجرایی نمودن آنها به منظور بهبود و افزایش بهره وری در نظام اداری کشور