پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره پدافند غیر عامل (مبانی، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره پدافند غیر عامل (مبانی، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل)
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 18 ساعت

سرفصل

 • اصول و مبانی پدافند غیرعامل
 • مکان‏یابی و آمایش
 • استتار، اختفاء و فریب
 • سازه‏های امن
 • تهدیدشناسی و آشنایی با تسلیحات غیرکشنده
 • جنگ روانی، شایعه‏پردازی و شیوه‏های مقابله
 • راهکارهای اجرایی مدیریت بحران در صحنه
 • نمونه‏های اجرایی از کاربرد پدافند غیرعامل در صنعت آب و برق
 • آنالیز خطرات در مجموعه تاسیسات آب و برق تحت پوشش مشتمل بر انواع مخاطرات موجود، اولویت‏بندی خطرات، نحوه ارزیابی خطرات و درجه آسیب‏پذیری با توجه به وضعیت تاسیسات و توضیح روابط مکان و مخاطرات
 • اقدامات آفندی دشمن در جهت خارج نمودن مجموعه تاسیسات آبرسانی از مدار بهره‏برداری

اهداف

 • هدف رفتاری: آشنایی با مفاهیم و اصول پدافند غیرعامل
 • هدف رفتاری: آشنایی با تاریخچه پدافند غیرعامل در ایران و دنیا
 • هدف رفتاری: تحلیل شیوه‏های پدافند غیرعامل
 • هدف رفتاری: تحلیل سناریو جنگ روانی و مقابله با آن
 • هدف رفتاری: قابلیت اجرای شیوه‏های مدیریت بحران
 • هدف رفتاری: آشنایی با نمونه‏های عملی پدافند غیرعامل
 • هدف رفتاری: شناخت تهدیدات با رویکرد نسل‏های مختلف جنگ‏ها