پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره بیماری‌های نوپدید و راههای پیشگیری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره بیماری‌های نوپدید و راههای پیشگیری
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 6 ساعت

سرفصل

 • تعاریف و مفاهیم، تاریخچه وضعیت بیماری ایدز، هپاتیت و... در کشور جهان و دیگر بیماری‌های نوپدید
 • ایعاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایدز و دیگر بیماری‌های نوپدید
 • راه‌های انتقال ایدز، HIV، هپاتیت و...
 • علائم بالینی ایدز و هپاتیت،... روش‌های تشخیص آن
 • راه‌های تشخیص و درمان
 • نقش مشاوره در کنترل بیماری‌ها
 • پیامدها و عوارض روانی بیماری (بر فرد و خانواده)
 • نقش افراد، خانواده، گروه‌های اجتماعی و سازمان‌ها در کنترل و پیشگیری بیماری ایدز، هپاتیت و...
 • راه‌های پیشگیری و مبارزه با ایدز، هپاتیت،... و کنترل آن

اهداف

 • هدف رفتاری: راه‌ها و شیوه‌های پیشگیری و نقش نهادهای مختلف اجتماعی را در بروز بیماری‌های نوپدید توضیح خواهند داد
 • هدف رفتاری: با انواع علایم و نشانه‌های بیماری‌های نوپدید و راه‌های انتقال آنها آشنا می‌شوند.
 • هدف رفتاری: انواع بیماری‌های نوپدید و عوامل مختلف بروز آنها را توضیح خواهند داد.