پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره بهره‌وری و تکنیک‌های اندازه‌گیری آن در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره بهره‌وری و تکنیک‌های اندازه‌گیری آن
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 6 ساعت

سرفصل

 • تعریف بهره‌وری از دیدگاه‌های مختلف
 • سطوح مختلف بهره‌وری و عوامل موثر در هر سطح
 • مولفه‌های بهره‌وری و عوامل موثر در آن
 • چرخه بهره‌وری در سازمان
 • مشخصات فرهنگ سازمانی با سطح بهره‌وری بالا و سطح بهره‌وری پایین
 • تفاوت بهره‌وری با تولید
 • انواع شاخص‌های بهره‌وری
 • فرایند شاخص‌سازی برای اندازه‌گیری بهره‌وری
 • مدل‌های مختلف اندازه‌گیری بهره‌وری
 • بهره‌وری و ارزش‌افزوده
 • برنامه‌ریزی برای بهبود بهره‌وری
 • تکنیک‌ها و روشهای ارتقاء ‌بهره‌وری

اهداف

 • هدف رفتاری: و با روشها و مدل‌های اندازه‌گیری بهره‌وری و راههای ارتقاء بهره‌وری جهت نیل به ارزش افزوده آشنا خواهند شد
 • هدف رفتاری: فراگیران باچرخه بهره‌وری و مولفه‌های موثر در بهره‌وری و شاخص‌های مختلف بهره‌وری آشنا خواهند شد