پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 6 ساعت

سرفصل

 • تعریف حوادث طبیعی و غیرمترقبه
 • تعریف زلزه، سیل،...
 • تعریف اصطلاحات کانون زلزله، گسل، اشتقاق قاره، کمربند زلزله،...
 • طبقه بندی زمین لرزه ها و خطرات ناشی از هرکدام
 • امواج و کانون زمین لرزه
 • شدت زمین لرزه و دور بازگشت آن
 • عوامل موثر در ایجاد خسارت زمین لرزه
 • راههای مناسب امدادرسانی و کاهش تلفات در زمین لرزه
 • نحوه پناه گرفتن به هنگام زمین لرزه و دیگر حوادث غیرمترقبه
 • تعریف سیل و عوامل ایجادکننده و تشدیدکننده
 • نحوه پناه گرفتن به هنگام سیل و امدادرسانی
 • راههای تقلیل خسارت سیل
 • روش‌های مقابله با جریان سیل
 • حرکت در دامنه‌ها و شکل‌های مختلف آن و رسوبات
 • ریزش‌ها، لغزش‌ها و جریان‌ها

اهداف

 • هدف رفتاری: فرگیران با انواع حوادث طبیعی و غیر مترقبه و ویژگی های اینگونه حوادث و نحوه تقسیم بندی آنها آشنا خواهند شد
 • هدف رفتاری: راههای مناسب امدادرسانی و کاهش تلفات و نحوه پناه گرفتن در هریک از حوادث طبیعی و غیرمترقبه آشنا خواهند شد