پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با نظام گزینش کشور در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با نظام گزینش کشور
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 2 ساعت

سرفصل

  • گزینش و انتخاب از دیدگاه آیات و روایات
  • مبانی فقهی و شرعی گزینش جهت بررسی صلاحیت افراد
  • نقش و اهمیت انتخاب اصلح نیروی انسانی در حاکمیت شایسته سالاری
  • مفاد فرمان امام راحل (ره) درخصوص گزینش
  • دستگاهها و افراد مشمول قانون گزینش کشور
  • اصول و ضوابط حاکم بر گزینش و ملاکهای پذیرش داوطلبان در ابعاد اعتقادی، اخلاقی و سیاسی
  • ارکان گزینش کشور و وظایف و حدود اختیارات آنها
  • کلیات روشهای مورد عمل در گزینش ها و تاکیدات مربوط به حفظ حقوق داوطلبان
  • نحوه رسیدگی به شکایات داوطلبان و مراجع مربوط

اهداف

  • هدف رفتاری: شرکت کنندگان در پایان دوره با فلسفه انتخاب و گزینش از دیدگاه آیات و روایات و نقش آن در حاکمیت شایسته سالاری در سازمان ها و نیز با قوانین و ضوابط و روشهای مورد عمل در نظام گزینش کشور آشنا خواهند شد