پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرف در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرف
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 8 ساعت

سرفصل

 • تعاریف واژگان ، اصطلاحات و مفاهیم مرتبط( مصرف، صرفه جویی، اسراف، تبذیر، اثربخشی، کارآیی، بهره وری، اصلاح فرآیندها بهسازی روشها و رویه ها،تبیین الگوی مصرف، شاخص ها و استانداردها و... )
 • بررسی مبانی دینی، اخلاقی و فرهنگی الگوی مصرف با تأکیید بر مفاهیم قرآنی و آموزه های رسول گرامی اسلام( ص ) و ائمه اطهار(ع) و علماء دینی
 • پیامدهای اسراف در دستگاههای اجرایی
 • رابطه اصلاح الگوی مصرف با عدالت و رفاه اجتماعی
 • ضرورت استاندارد سازی و اصلاح الگوهای مصرف اصلاح شده در دستگاههای اجرایی
 • مراحل و راهکارهای نهادینه کردن استانداردها و الگوهای مصرف اصلاح شده در دستگاههای اجرایی
 • مقایسه اجمالی برخی از الگوهای مصرف جهانی در حوزه های منابع انسانی ، مواد و انرژی ، فضا و تجهیزات و .....
 • بررسی اجمالی برخی از الگوهای مصرف به صورت موردی حسب ماهیت و وظایف دستگاه اجرایی
 • برنامه های دستگاه های اجرایی جهت مدیریت هزینه ها در راستای اصلاح الگوی مصرف

اهداف

 • هدف رفتاری: بسترسازی فرهنگی موضوع اصلاح الگوی مصرف در دستگاههای اجرایی
 • هدف رفتاری: آشنایی فراگیران با مبانی دینی، علمی و عملی اصلاح اتلگوی مصرف