پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با طرح شجره طیبه صالحین(ویژه کارکنان بسیجی) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با طرح شجره طیبه صالحین(ویژه کارکنان بسیجی)
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 12 ساعت

سرفصل

  • مقدمه و ضرورت اجرای طرح صالحین
  • اهداف و اهمیت طرح صالحین
  • ساختار کلی طرح صالحین
  • سیاست‎های طرح صالحین
  • رهنمودها و مبانی طرح صالحین از منظر مقام معظم رهبری
  • تعاریف (استاد، سرمربی و…)
  • ارتباط ارکان طرح صالحین
  • حلقه‎های تربیتی طرح صالحین

اهداف

  • هدف رفتاری: بصیر و توانمند در نظام اداری