پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • ضرورت آگاهی نسبت به قوانین و مقررات
  • خلاء موجود در زمینه دسترسی به‎روز به قوانین و مقررات منقح و معتبر برای همه سطوح افراد جامعه
  • فلسفه و هدف تشکیل سامانه ملی قوانین و مقررات
  • تاریخچه، اهمیت و جایگاه سامانه ملی در حوزه قوانین و مقررات
  • نشانی اینترنتی و دستیابی به سایت، نحوه ورود و معرفی اجمالی چهار پایگاه
  • ورود به پایگاه قوانین و مقررات و معرفی انواع روشهای جستجو و ارایه جستجوی ساده و پیشرفته و جستجوی عنوان و جستجوی درون متنی
  • ورود به صفحه شناسنامه هر قانون و معرفی صفحات اطلاعاتی هفتگانه با تاکید بر متن و پیوند بین قوانین و مقررات
  • کد و تنقیح شامل مباحث : قوانین اصلی و فرعی، صفحه وضعیت‎های تنقیحی و رنگ‎بندی، اطلاعات مرتبط هر ماده و فهرست‎گیری براساس کد و وضعیت تنقیحی

اهداف

  • هدف رفتاری: آشنایی مدیران و کارمندان با سامانه و نحوه دسترسی و بهره‎برداری از قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران