پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با ده برنامه تحول اداری و شاخص های مرتبط با آن در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با ده برنامه تحول اداری و شاخص های مرتبط با آن
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 8 ساعت

سرفصل

 • الف ـ کلیات شامل : (مقدمه، الزامات تحول در نظام اداری، ارتباط ده برنامه تحول اداری با سیاست‏های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون مدیریت خدمات کشوری، سند چشم‏انداز و برنامه پنجم توسعه)
 • ب ـ برنامه‏های تحول : استقرار دولت الکترونیک
 • برنامه‏های تحول :عدالت استخدامی و نظام پرداخت
 • برنامه‏های تحول :ساماندهی نیروی انسانی
 • برنامه‏های تحول :تمرکززدایی
 • برنامه‏های تحول :افزایش بهره‏وری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد
 • برنامه‏های تحول :سلامت اداری
 • برنامه‏های تحول :اصلاح ساختارها و فرایندها
 • برنامه‏های تحول :توانمندسازی و آموزش فرهنگی و تخصصی منابع انسانی
 • برنامه‏های تحول :تقویت مدیریت و توان کارشناسی کشور و ارتقاء روحیه خودکنترلی در کارها
 • برنامه‏های تحول :خدمات‏رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع
 • شاخص‏های ده برنامه تحول اداری

اهداف

 • هدف رفتاری: آشنایی کارمندان دولت با برنامه‏های تحول اداری به منظور بسترسازی جهت عملیاتی نمودن آنها