پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • مفهوم‎شناسی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
  • اصول و مبانی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
  • پیشرفت اسلامی ـ ایرانی از دیدگاه حضرت امام‎خمینی (ره) و مقام معظم رهبری
  • الگوها، ابعاد و شاخص‎های سنجش و پایش پیشرفت مبتنی بر الگوی اسلامی ـ ایرانی
  • نقش و اهمیت برنامه‎ریزی و سیاستگذاری در پیشرفت اسلامی ـ ایرانی

اهداف

  • هدف رفتاری: ارتقاء سطح دانش و بینش کارمندان نسبت به اهداف، ویژگی‎ها و شاخص‎های الگوی اسلامی به منظور کاربست آن در برنامه‎ریزی‎ها و سیاستگذاری‎های نظام اداری