پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 8 ساعت

سرفصل

 • خلاصه‌ای از سیر تطور قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور
 • کلیات و تعاریف در قانون مدیریت خدمات کشوری
 • راهبردها، فناوری اطلاعات و خدمات اداری
 • حقوق مردم و ارباب رجوع و کارکنان در نظام اداری
 • ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی دستگاه‌های اجرایی
 • شرایط ورود به خدمت و استخدام
 • شرایط انتصاب و ارتقای شغلی
 • توانمندسازی کارکنان
 • نظام حقوق و مزایا
 • نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی
 • نظام مدیریت عملکرد
 • شوراهای مورد اشاره در قانون مدیریت خدمات کشوری
 • حقوق و تکالیف کارمندان و مقررات انضباطی

اهداف

 • هدف رفتاری: آشنا ساختن کارشناسان با مبانی و مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری