پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره ایمنی و بهداشت محیط کار در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره ایمنی و بهداشت محیط کار
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 4 ساعت

سرفصل

 • اصول ایمنی و بهداشت کار
 • نقش ایمنی و بهداشت کار در بهره‌وری
 • عوامل فیزیکی و شیمیایی زیان‌آور محیط کار
 • روش‌های پیشگیری از مخاطرات و حوادث ناشی از محیط کار
 • ایمنی تجهیزات و ابزار کار
 • وسایل حفاظت فردی و روش‌های صحیح استفاده
 • آسیب‌های جسمی محیط کار
 • وضعیت مناسب و نامناسب بدن در محیط کار
 • مهندسی عوامل انسانی در بیماری‌ها و عوارض شغلی

اهداف

 • هدف رفتاری: شرکت کنندگان در پایان دوره: با ایمنی آن در ارتقاء بهره وری کار و انواع آسیب ها و عوامل زیان آور محیط کار آشنا می شود
 • هدف رفتاری: با روش ها و راههای پیشگیری از مخاطرات و راههای حفظ سلامت آشنا خواهید شد