پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره ایران شناسی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره ایران شناسی
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 4 ساعت

سرفصل

  • کلیاتی از تاریخچه ایران (قبل و بعد از اسلام)
  • ظرفیت ها و آثار تاریخی فرهنگی و طبیعی کشور در دوران مختلف
  • وضع موجود آثار و میراث تاریخی، فرهنگی و طبیعی کشور
  • راههای حفظ، نگهداری و معرفی ملی و بین‌المللی آثار و ظرفیت های کشور
  • اثرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،... جذب، حفظ و گسترش صنعت جهانگردی
  • ظرفیتها و استعدادهای نهفته در استانهای مختلف
  • نقش نهادها، گروهها و سازمانها در کشف حفظ و گسترش آثار و قابلیت های تاریخی، فرهنگی و طبیعی کشور
  • فرصت ها و تهدیدها

اهداف

  • هدف رفتاری: فراگیران در پایان دوره با ظرفیتها و آثارو قابلیت های تاریخی، فرهنگی و طبیعی کشور ایران و راههای حفظ، نگهداری و معرفی آنها آشنا خواهند شد