پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره انواع بیماری های واگیر و راههای پیشگیری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره انواع بیماری های واگیر و راههای پیشگیری
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 6 ساعت

سرفصل

  • مفاهیم و کلیات
  • انواع بیماری‌های عفونی و واگیر و علل بروز هرکدام
  • چرخه انتقال بیماری‌های عفونی و واگیر
  • نقش بهداشت، محیط زیست در بیماری‌های عفونی
  • نقش بهداشت فردی در بیماری‌های عفونی
  • نقش واکسیناسیون
  • انواع آنتی‌بیوتیک‌ها و نقش آنها در بیمارهای عفونی و واگیر
  • راههای کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها

اهداف

  • هدف رفتاری: فراگیران در پایان دوره قادر خواهند بود : انواع بیماری های عفونی و واگیر و چرخه انتقال این بیماریها را توصیف کنند.- نقش بهداشت فردی و محیطی در بیماریهای واگیر و راههای پیشگیری و درمان را توضیح دهند