پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره امنیت انرژی و فناوری های تجدید پذیر در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره امنیت انرژی و فناوری های تجدید پذیر
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : تخصصی - پژوهشی
مدت : 12 ساعت

سرفصل

  •   تعریف امنیت انرژی
  •   چالش های انرژی در دنیا و ایران
  • عوامل موثر در افزایش امنیت انرژی
  • بررسی ارتباط بین توسعه فناوری های تجدیدپذیر با امنیت انرژی
  •   ارتقای عدالت اجتماعی
  • استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش بازده مصرف انرژی و حمایت از افراد کم درآمد در برابر قیمت‌های فزاینده انرژی

اهداف

  • هدف دانشی: شرکت کنندگان در این دوره با فناوری‌های تجدید پذیر و نقش آن در افزایش امنیت انرژی در تولید برق، تأمین گرمایش و حمل‌ونقل را فرا می گیرند