پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره امر به معروف و نهی از منکر در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره امر به معروف و نهی از منکر
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 6 ساعت

سرفصل

 • اهمیت و جایگاه امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه‌های قرآن و سنت
 • پیامدهای ترک امربه معروف و نهی از منکر
 • شناخت معروف و منکر و انواع و ایعاد آن
 • مراحل و روشهای امر به معروف و نهی از منکر
 • معروف و منکرات اداری
 • اوقات شرعی و اخلاقی (تجسس، سوء ظن)
 • موانع اجرای این فریضه
 • احکام فقهی فریضه
 • سیره معصومین علیهم السلام در اجرای فریضه
 • ویژگیهای اخلاقی امرینو ناهیان
 • اهمیت و نقش امر به معروف و نهی از منکر در سلامت جامعه
 • روشهای کنترل و نظارت اجتماعی (براساس قانون اساسی و مبانی اسلامی)

اهداف

 • هدف رفتاری: شرکت کنندگان دراین دوره، ضرورت و اهمیت به امربه معروف و نهی از منکر از دیدگاههای مختلف و پیامدهای ترک آن توصیف کند
 • هدف رفتاری: مراحل و روشهای امر به معروف و نهی از منکر و اصول لازم الرعایا در اجرای آن را تشریح نمایند