پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره اصول و مبانی انرژی های جایگزین و تجدید پذیر در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره اصول و مبانی انرژی های جایگزین و تجدید پذیر
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : تخصصی - پژوهشی
مدت : 12 ساعت

سرفصل

 • انواع منابع انرژی
 • انواع منابع انرژی
 • سبد انرژی های تجدید پذیر
 • مزایا و معایب سیستم های تجدیدپذیر
 • انواع منابع تجدیدپذیر
 • سیستم های حرارتی و برق خورشیدی
 • انرژی باد
 • انرژی هیدرولیکی آب
 • انرژی زیست توده
 • انرژی جزر و مدی
 • انرژی زمین گرمائی

اهداف

 • هدف رفتاری: آشنایی مدیران صنعت آب و برق در خصوص انرژیهای جایگزین و سیستم‌های تجدیدپذیر