پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 6 ساعت

سرفصل

 •   تشریح آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه
 • تکالیف دستگاههای اجرایی کشور درخصوص آیین نامه مذکور
 • اخلاق در آموزه‌ها و ارزشهای دینی و ویژگی های اخلاقی کارگزاران
 • تعاریف، طبقه بندی نظری فساد اداری و ابعاد آن
 •   پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و... سلامت اداری
 • عوامل موثر در ارتقاء سلامت اداری
 •   برنامه ریزی برای ارتقاء شفافیت و سلامت اداری
 • ابعاد حقوقی فساد اداری
 • مطالعات تطبیقی فساد اداری (کلیات)

اهداف

 • هدف رفتاری: با آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه و تکالیف دستگاههای اجرایی در این .خصوص آشنا خواهند شد
 • هدف رفتاری: با انواع طبقه بندی فساد اداری و انواع پیامدهای سلامت اداری و عوامل موثر بر ارتقاء سلامت اداری آشنا خواهند شد