پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره اخلاق فردی، اجتماعی و اداری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره اخلاق فردی، اجتماعی و اداری
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 20 ساعت

سرفصل

  • اخلاق فردی: رابطه انسان با خدا- رابطه انسان با خویشتن - رابطه انسان با خانواده
  • اخلاق اجتماعی: رابطه فرد با خویشاوندان - رابطه فرد با دوستان - رابطه فرد با نیازمندان
  • اخلاق اداری : ویژگی های کارمند با ایمان – رابطه با بالا دست و زیردست – رابطه با ارباب رجوع

اهداف

  • هدف رفتاری: آشنایی کارکنان با جایگاه اخلاق در مناسبات انسانی و حقوق اسلامی و نحوه تعامل با دیگر افراد در خانواده و اداره