پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره احکام زندگی در اسلام در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره احکام زندگی در اسلام
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 20 ساعت

سرفصل

  • جایگاه احکام در اسلام: فلسفه تکلیف و عبادت – گستره احکام ( عبادی، اقتصادی، سیاسی، نظامی )
  • اجتهاد و تقلید: فلسفه تقلید در احکام- شرایط مرجع تقلید
  • احکام فردی: احکام خوردنی ها و نوشیدنی ها – احکام لباس و پوشیدنی ها – احکام دیدنی ها و شنیدنی ها
  • احکام خانوادگی : محرم و نامحرم و احکام آن- حقوق متقابل همسران
  • احکام اقتصادی: احکام و اداب خرید و فروش – اقسام ربا و معاملات حرام- خمس و زکات ، مالیات اسلامی
  • احکام اجتماعی : نظارت همگانی ( امر به معروف و نهی از منکر ) – شناخت منکرات اجتماعی ( غیبت، تهمت، قمار، ... )
  • احکام قضایی: حدود و تعزیرات ( در ارتکاب محرمات ) – قصاص ( جراحات و نقص عضو) دیات ( دیه سقط جنین و ... )

اهداف

  • هدف رفتاری: آشنایی کارکنان با احکام فقهی مورد نیاز روزمره در زندگی فردی و اجتماعی