پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره کارتیمی و مهارت‌های تیم‌سازی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره کارتیمی و مهارت‌های تیم‌سازی
نوع دوره : مدیریت - پایه
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

 •      دلایل شکست تیم
 • á          آسیب‌شناسی کارِتیمی
 • á          تعاملات در کارِتیمی
 • á          تیم اثربخش
 • á          مبانی و مفاهیم اولیه
 • á          مراحل شکل‌گیری و توسعه تیم‌های کاری
 • o       انواع تیم‌های کاری و کارکردهای آنان انواع نقش‌های درون تیم
 • o       تعاریف، مفاهیم و مبانی تیم و کارِتیمی
 • o       تعاملات بین اعضای تیم
 • o       تعاملات تیم با محیط
 • o       شکل‌گیری، درگیری، انسجام، بهره‌وری و فروپاشی
 • o       معیارهای اثربخشی تیم
 • انواع تیم‌های کاری و کارکردهای آنان
 • تعارضات در کارِتیمی
 • حل مسئله و تصمیم‌گیری تیمی
 • راهکارهای عملی افزایش اثربخشی تیم
 • رفتارهای تیم، اعضا و رهبر تیم در هر یک از مراحل
 • شباهت‌ها و تفاوت‌های تیم و گروه
 • ضرورت و اهمیت کارِتیمی
 • موانع و محدودیت‌های تیم و کارِتیمی

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
 • اهداف رفتاری: انواع تیم‌های کاری و نقش‌های درون تیمی را تمیز دهند.
 • اهداف رفتاری: اهمیت تیم‌سازی و کارِتیمی را درک کنند.
 • اهداف رفتاری: تحلیلی اولیه از آسیب‌شناسی کارِتیمی ارائه دهند.
 • اهداف رفتاری: تعاریف و مفاهیم مرتبط با کارِتیمی را بدانند و به خاطر بسپارند
 • اهداف دانشی: درک و به‌کارگیری اصول و قواعد تیم‌سازی