پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره خلاقیت و حل مسأله در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره خلاقیت و حل مسأله
نوع دوره : مدیریت - پایه
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

 • مبانی و مفاهیم اولیه
 • تست زیر فصل
 • تست زیر زیر فصل
 • o ارزیابی ریسک‌های احتمالی
 • o انتخاب راهکار
 • o انواع اطلاعات
 • o انواع مسئله
 • o اولویت‌بندی مسائل
 • o ایجاد ماتریس تصمیم‌گیری
 • o تحلیل ریشه‌ای وقایع
 • o تحلیل نیازها و خواسته‌ها
 • o تدوین برنامه‌های اقدام
 • o تعاریف، مفاهیم و مبانی خلاقیت
 • o تعاریف، مفاهیم و مبانی مسئله، حل مسئله و تصمیم‌گیری
 • o تعریف دامنه و محدوده مسئله
 • o تعریف معیارهای ارزیابی
 • o روش‌های مختلف حل مسئله
 • o شناسایی سؤالات کلیدی
 • o ضرورت و اهمیت تفکر خلاق
 • o مهارت حل مسئله
 • تحلیل هزینه منفعت، تحلیل امکان‌سنجی
 • خطاهای شناختی در تصمیم‌گیری
 •  ارزیابی و انتخاب راهکار
 •  ایجاد برنامه
 •  جمع‌آوری اطلاعات
 •  شناسایی و تعریف مسئله

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
 • اهداف رفتاری: با روش‌ها و تکنیک‌های مختلف و خلاق در ایجاد راهکارهای بالقوه آشنا شوند و قادر باشند در تصمیم‌های سازمانی از آن‌ها استفاده کنند.
 • اهداف رفتاری: با طرح سؤالات صحیح، اطلاعات لازم برای حل مسئله را شناسایی و جمع‌آوری کنند.
 • اهداف رفتاری: رویکردها و ابزارهای ارزیابی راهکارهای بالقوه و انتخاب تصمیم را بشناسند و به‌کارگیرند.
 • اهداف رفتاری: ضرورت و اهمیت رویکرد صحیح به حل مسئله و تصمیم‌گیری را در سازمان درک کنند.
 • اهداف رفتاری: فرایند منطقی حل مسئله را بشناسند و در تصمیم‌گیری‌های روزمره آن را به‌کارگیرند.
 • اهداف رفتاری: ملاحظات شناسایی و تعریف صحیح مسئله را بدانند و به‌کارگیرند.
 • اهداف دانشی:  درک و به‌کارگیری گام‌های منطقی حل مسئله سازمانی به‌صورت خلاق