پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مهارت‌های نفوذ و تأثیرگذاری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مهارت‌های نفوذ و تأثیرگذاری
نوع دوره : مدیریت - پایه
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 4 ساعت

سرفصل

 • مبانی و مفاهیم اولیه
 • á          استراتژی‌ها، ابزارها و تکنیک‌های نفوذ و تأثیرگذاری
 • á          اصول متقاعدسازی (شش اصل بر اساس منبع معرفی‌شده)
 • á          تحلیل ارتباطی نفوذ؛ گوینده، مخاطب، پیام
 • o انواع روش‌ها (کانال‌های) نفوذ بر دیگران
 • o       انواع سبک‌های متقاعدسازی
 • o       سطوح متقاعدسازی
 • تعاریف، مفاهیم و مبانی نفوذ و متقاعدسازی
 • ضرورت و اهمیت نفوذ و تأثیرگذاری

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
 • اهداف رفتاری: اصول کلیدی متقاعدسازی را فراگیرند و کاربردهای آن را در محیط کاری مثال بزنند
 • اهداف رفتاری: با استراتژی‌ها، ابزارها و تکنیک‌های نفوذ و تأثیرگذاری بر دیگران آشنا شوند.
 • اهداف رفتاری: با ضرورت و اهمیت نفوذ و تأثیرگذاری در محیط کار آشنا شوند.
 • اهداف رفتاری: رفتارهای اثربخش برای نفوذ و متقاعدسازی را بشناسند و در خود توسعه دهند.
 • اهداف دانشی: درک و به‌کارگیری اصول و تکنیک‌های نفوذ و تاثیرگذاری