پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مبانی مدیریت و رهبری در سازمان در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مبانی مدیریت و رهبری در سازمان
نوع دوره : مدیریت - پایه
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

 •       رهبری
 •       مروری اجمالی بر سیر تحول نظریات و مکاتب مدیریت
 •        تفویض اختیار
 •        کار مدیر در سازمان
 •         مبانی و مفاهیم اولیه
 • o       تاریخچه علم مدیریت
 • o       تعاریف، مفاهیم و مبانی مدیریت و سازمان
 • o       سبک های مدیریت
 • o       سیر تحولات نظریه‌های مدیریت
 • o       ضرورت و اهمیت مدیریت و رهبری
 • o       ضرورت، مبانی و روش های تفویض اختیار
 • o       قواعد اساسی مدیریت
 • o       مکاتب و رویکردهای کلان در مطالعات مدیریت
 • o       نقش‌های مدیریتی (نظریه مینتزبرگ)
 • o       وظائف چندگانه مدیر در سازمان (نظریه فایول)

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
 • اهداف رفتاری: هدف1. ضرورت استفاده از رویکرد علمی و سیستماتیک در مدیریت سازمان را درک کنند. هدف2. مفاهیم و تعاریف اصلی در مدیریت را به خاطر بسپارند. هدف3. تاریخچه و سیر تحولات علم مدیریت را توصیف و خلاصه کنند. هدف4. مکاتب اصلی مدیریت را طبقه‌بندی و توصیف کنند. هدف5. با وظائف چندگانه مدیر در سازمان آشنا شوند و آن‌ها را تمرین کنند. هدف6. با توصیف نقش‌های مدیریتی، ماهیت واقعی کار مدیریتی را بشناسند و با واقعیات کار خود تطبیق دهند. هدف 7. ضرورت و روش‌های تفویض اختیار به زیردستان را فراگیرد. هدف8. ویژگی‌ها و رفتارهای اثربخش در رهبری سازمانی را توضیح دهند.
 • اهداف دانشی: درک و به‌کارگیری اصول و مبانی مدیریت و رهبری