پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره بنیان مدیریت امنیت اطلاعات (بما) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره بنیان مدیریت امنیت اطلاعات (بما)
نوع دوره : مدیریت - پایه ، میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • مفاهیم حقوقی (قوانین و مقررات) امنیت فناوری اطلاعات.
  • ی مفاهیم حقوقی (قوانین و مقررات) امنیت فناوری اطلاعات.

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
  • اهداف دانشی: ارتقاء سطح آگاهی و دانش مدیران نسبت به امنیت فناوری اطلاعات و مدیریت موثر آن در بکارگیری منابع فناوری اطلاعاتی در سازمان‏ها.
  • اهداف دانشی: ی ارتقاء سطح آگاهی و دانش مدیران نسبت به امنیت فناوری اطلاعات و مدیریت موثر آن در بکارگیری منابع فناوری اطلاعاتی در سازمان‏ها.