پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مهارت توسعه اعتماد در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مهارت توسعه اعتماد
نوع دوره : مدیریت - میانی
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

 • 1-     اعتماد از دیدگاه مغز
 • 2-     چهار مولفه اصلی اعتماد شامل:
 • 2-1-اعتماد
 • 2-2-قابلیت‌های اعتماد،
 • 3-     چگونگی استفاده از چها رمولفه اعتماد در زندگی روزمره
 • 4-     ارتباط بین اعتماد، قابلیت‌های اعتماد و ارزش‌های شما، ‌رابطه اعتماد و احترام
 • 5-     نقش اعتماد در کار موثر گروهی
 • 6-     نقش اعتماد در کاهش اضطراب و کامیابی افراد در روابط حرفه‌ای و شخصی
 • 7-     چگونگی حل خلاقانه چالش‌های روزمره بر حسب اعتماد
 • 8-     کسب مهارت‌های ایجاد اعتماد, و بر قرارکردن رابطه مفید با همکاران
 • 9-     کسب مهارت‌های ایجاد اعتماد, و بر قرارکردن رابطه مفید با ذی‌نفعان(مشتریان)

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
 • اهداف رفتاری: فراگیران با استفاده ماهرانه از روش‌های علمی و عملی قادر به ایجاد و حفظ اعتماد در زندگی شخصی و حرفهای خود می باشند.