پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مربی‌گری سطح 3 - اصول و تکنیک‌های تغییر رفتار کارکنان در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مربی‌گری سطح 3 - اصول و تکنیک‌های تغییر رفتار کارکنان
نوع دوره : مدیریت - میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 16 ساعت

سرفصل

  • -         اصول و تکنیک‌های ایجاد تغییرات پایدار در رفتار کارکنان
  • -         هدایت تغییر رفتار کارکنان در فرایند مربی‌گری
  • تفاوتهای تغییر پایدار و ناپایدار در رفتار

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
  • اهداف رفتاری: تفاوت بین تغییر رفتار پایدار و ناپایدار کارکنان را بدانند؛- ارتباط هدایت تغییر رفتار پایدار کارکنان با مراحل قبلی مربی‌گری را بدانند؛ - با اصول و تکنیکهای تغییر رفتار پایدار کارکنان در فرایند مربی‌گری آشنا شوند؛- با سموم و موانع تغییر رفتار پایدار کارکنان در فرایند مربی‌گری آشنا شوند؛- با مدل‌های پایه و مراحل تغییر رفتار پایدار کارکنان آشنا شوند؛- با روش‌ها و تکنیک‌های مانیتور کردن و نظارت مستمر بر تغییر رفتار کارکنان آشنا شوند؛- با روش‌های ارزیابی اثربخشی و موفقیت تغییر رفتار کارکنان آشنا شوند
  • اهداف دانشی:       بتوانند در یک فرایند ساختارمند و در قالب فرمت‌های استاندارد و مشخص، برای هدایت تغییر رفتار کارکنان خود برنامه‌ریزی نمایند؛- بتوانند فرایند تغییر رفتار معاونین و کارکنانی که مستقیما با آنها کار می کنند را هدایت نمایند؛ بتوانند به معاونین و کارکنان مزبور در مسیر هدایت تغییر رفتار آنها کمک کنند تا بتوانند به نحو مؤثری بر موانع پیش روی خود فائق آیند؛- بتوانند به یک خودشناسی دقیق از میزان توانایی‌ها و ناحیه‌های قابل بهبود خود در زمینه هدایت تغییر رفتار کارکنان‌شان دست یابند؛- بتوانند مهارت و توانایی هدایت تغییر رفتار را به همکاران دیگر خود نیز منتقل کنند