پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره اصول و تکنیک‌های هدف‌گذاری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره اصول و تکنیک‌های هدف‌گذاری
نوع دوره : مدیریت - میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 16 ساعت

سرفصل

 • -         تسهیل کننده‌های سازمانی و فردی در فرایند هدف‌گذاری مدیران
 • -         تفاوت‌های اهداف و رویاها
 • -         چرایی و ضرورت هدف‌گذاری استاندارد
 • -         ویژگی‌های سیزده‌گانه اهداف خوب
 • آشنایی با مراحل 10 گانه هدف‌گذاری
 • تمرین عملی هدف‌گذاری در قالب مراحل 10 گانه استاندارد
 • حوزه‌های هدف‌گذاری
 • خود ارزیابی اهداف کنونی
 • موانع درونی و بیرونی مدیران برای هدف‌گذاری و راه‌حل‌های غلبه بر این موانع

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
 • اهداف رفتاری: از رفتارهای روزمره و بدون هدف مشخص پرهیز نمایند؛
 • اهداف رفتاری: سایر همکاران و اعضای خانواده‌شان را نیز به سمت ضرورت و اهمیت هدف‌گذاری متوجه نمایند؛
 • اهداف دانشی: -         با سموم و موانع هدف‌گذاری درست و تلاش برای حصول اهداف‌شان آشنا شوند و برای پرهیز از این سموم تلاش نمایند؛
 • اهداف دانشی: با تسهیل کننده‌هایی که می‌توانند آنها را در فرایند هدف‌گذاری و حرکت به سوی اهداف کمک کنند آشنا شوند و از آنها به‌درستی در فرایند هدف‌گذاری کمک بگیرند
 • اهداف دانشی: با تعریف، ویژگی‌های سیزده‌گانه، و اهمیت اهداف صحیح در حوزه کار تخصصی و زندگی خود آشنا شوند
 • اهداف دانشی: تمایز بین هدف و رویا را بدانند
 • اهداف دانشی: چگونگی هدف‌گذاری صحیح و مراحل ده‌گانه آن را بدانند