پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت تغییر و تحول (ویژه اعضای هیأت مدیره تولید نیروی برق حرارتی) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت تغییر و تحول (ویژه اعضای هیأت مدیره تولید نیروی برق حرارتی)
نوع دوره : مدیریت - ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 6 ساعت

سرفصل

  •    برنامه‌های ایجاد تغییر و تحول در سازمان
  •    مدیران به عنوان عاملان تغییر
  •    مفهوم و تعاریف تغییر و تحول
  •     زمینه‌های بنیادین مدیریت تحول
  •     هشت خوان تحول
  •     تغییر به‌عنوان رشد و توسعه سازمان
  • نمونه عملی در کلاس

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
  • اهداف رفتاری: فراگیران پس از گذراندن دوره مدیریت تحول باید قادر باشند عوامل ایجاد کننده‌ی تغییر و تحول را شناسایی کنند.
  • اهداف دانشی: آشنایی با روند تغییر و تحول سازمانی، رشد و توسعه سازمان‌ها با رویکرد تحولی