پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره پایداری و الزامات شبکه کشور در افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در جهت توسعه سرمایه‌گذاری ـ کلیه مدیران ارشد صنعت آب و برق در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره پایداری و الزامات شبکه کشور در افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در جهت توسعه سرمایه‌گذاری ـ کلیه مدیران ارشد صنعت آب و برق
نوع دوره : مدیریت - ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 12 ساعت

سرفصل

  •     بررسی چالش های شبکه در حضور و افزایش سهم سیستم های تجدیدپذیر
  •     بررسی روش های بهبود و تقویت شبکه با توجه به استفاده از منابع تجدیدپذیر
  •      بررسی سناریوهای افزایش سهم سیستم های تجدیدپذیر با توجه به الگوهای جهانی
  • بررسی چالش های شبکه در حضور و افزایش سهم سیستم های تجدیدپذیر
  • بررسی روش های بهبود و تقویت شبکه با توجه به استفاده از منابع تجدیدپذیر
  • بررسی سناریوهای افزایش سهم سیستم های تجدیدپذیر با توجه به الگوهای جهانی
  • چگونگی افزایش سهم سیستم های تجدیدپذیر با توجه به توسعه و استفاده از شبکه برق کشور

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
  • اهداف دانشی: با توجه به فعالیت بازارهای برق حاصل از انرژی تجدیدپذیر در مقیاس کشوری و با اهداف ملی، پیش ینی می شود که تا سال ۲۰۳۰ میزان سهم برق تجدیدپذیر در تولید برق جهانی از ۳۰ درصد تجاوز نخواهد کرد. بنابراین باید تغییرات در الگوهای عملیاتی، مدیریتی و انعطاف پذیری در زیرساخت شبکه برق صورت گیرد تا بتوان این سهم را افزایش داد.