پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت محیط‌زیست با رویکرد انرژی‌های تجدیدپذیر ـ کلیه مدیران ارشد صنعت آب و برق در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت محیط‌زیست با رویکرد انرژی‌های تجدیدپذیر ـ کلیه مدیران ارشد صنعت آب و برق
نوع دوره : مدیریت - ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 12 ساعت

سرفصل

  •   محیط زیست شهری و تاثیر سیستم های تجدیدپذیر بر آن
  •   محیط زیست و اقتصاد انرژی و سیاست‌گذاری در حوزه منابع تجدیدپذیر
  •     تجزیه و تحلیل خطر و مدیریت زیست محیطی
  •      پاسخ به چالش های زیست محیطی در پروژه‌های انرژی های تجدیدپذیر
  •      تاثیرات انرژی های تجدیدپذیر در محیط زیست
  •      تغییر آب و هوا و استرس زیست انسانی در پروژه‌های انرژی های تجدیدپذیر
  • قوانین محیط زیست و کسب و کار در حوزه تجدیدپذیر

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
  • اهداف دانشی: : در این دوره شرکت کنندگان با تمامی قوانین زیست محیطی آشنا شده و عملکرد انرژی های تجدیدپذیر را با رویکرد زیست محیطی بررسی می نمایند.