پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با مبانی نیروگاه‌های زیست توده ـ کلیه مدیران ارشد صنعت آب و برق در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با مبانی نیروگاه‌های زیست توده ـ کلیه مدیران ارشد صنعت آب و برق
نوع دوره : مدیریت - ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • پتانسیل مناطق مختلف و بهره گیری از اطلاعات اولیه
  • آشنایی با انواع نیروگاههای زیست توده و بخشهای تخصصی آنها
  • ضرورتهای بین المللی رویکردهای کشورهای پیشرو و آمارهای جهانی
  • فناوریهای ترموشیمیایی و بیوشیمیایی
  • قوانین و استراتژیهای ملی و بومی
  • مبانی استانداردهای لازم الاجرا
  • مروری بر استحصال انرژی از منابع مختلف (مبانی علمی)
  • منابع زیست توده ، ویژگیها و ضرورت

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
  • اهداف دانشی: آشنا ساختن مدیران صنعت آب و برق در خصوص فرآیند عملیات زیست توده