پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با مبانی انرژی خورشیدی و سیستم های فتوولتائیک ـ کلیه مدیران ارشد صنعت آب و برق در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با مبانی انرژی خورشیدی و سیستم های فتوولتائیک ـ کلیه مدیران ارشد صنعت آب و برق
نوع دوره : مدیریت - ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  •   آشنایی با انرژی خورشیدی
  • ارائه قوانین مرتبط با کاربرد انرژی خورشیدی در برنامه 5 ساله توسعه کشور
  • ارائه قوانین و شرح وظایف، مسئولیت ها و حدود اختیارات صنعت آب و برق در احداث سامانه­های خورشیدی در مقیاس نیروگاهی و یا مقیاس کوچک از نوع فتوولتائیک
  • رویکرد جهانی به انرژی خورشیدی
  • سند توسعه انرژی های تجدیدپذیر و ارائه موارد مربوط به توسعه سامانه خورشیدی در سند توسعه انرژی­های تجدید پذیر

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
  • اهداف دانشی: آشنا ساختن مدیران صنعت آب و برق در خصوص فرآیند عملیات انرژی خورشیدی و بررسی الزامات قانونی