پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره اصول و مبانی سیستم‌های تجدیدپذیر ـ کلیه مدیران ارشد صنعت آب و برق در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره اصول و مبانی سیستم‌های تجدیدپذیر ـ کلیه مدیران ارشد صنعت آب و برق
نوع دوره : مدیریت - ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • سبد انرژی های تجدید پذیر
  • مزایا و معایب سیستم های تجدیدپذیر
  • انواع منابع تجدیدپذیر
  • سیستم های حرارتی و برق خورشیدی
  • انرژی باد
  •   انرژی هیدرولیکی آب
  •    انرژی زمین گرمائی
  •    انرژی زیست توده
  •     انرژی جزر و مدی

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
  • اهداف دانشی: آشنایی مدیران صنعت آب و برق در خصوص انرژیهای جایگزین و سیستم‌های تجدیدپذیر