پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مهارت‏های عمومی مدیریت- مذاکرات بین‏ الملل (Negotiations) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مهارت‏های عمومی مدیریت- مذاکرات بین‏ الملل (Negotiations)
نوع دوره : مدیریت - پایه ، میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 30 ساعت

سرفصل

  • ارائه پیشنهاد، واکنش به پیشنهاد
  • انواع مذاکره
  • اولویت گذاری، تنظیم دستور کار
  • شناخت طرف مذاکره
  • مدیریت تعارض
  • هدف گذاری مذاکرات
  • ویژگی مذاکره کننده موفق

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
  • اهداف رفتاری: پس از اتمام دوره انتظار می رود فراگیر بتواند با زبان، اصطلاحات کاربردی و اصول و آداب مورد استفاده در جلسات رسمی آشنا شده باشد و در استفاده از کارکردهای مختلف زبان در مذاکرات نظیر اولویت گذاری، تبیین مواضع، مدیریت تعارضات و بستن مذاکرات مهارت کسب کند.
  • اهداف دانشی: یادگیری مهارت مدیریتی مذاکره به زبان انگلیسی