پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مهارت‏های عمومی مدیریت- برگزاری جلسات (Meetings) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مهارت‏های عمومی مدیریت- برگزاری جلسات (Meetings)
نوع دوره : مدیریت - پایه ، میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 18 ساعت

سرفصل

  • گزارش پیشرفت و توضیحات
  • مداخله و وارد شدن در بحث و واکنش به قطع شدن صحبت
  • نحوه شروع جلسه

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
  • اهداف رفتاری: پس از اتمام دوره انتظار می رود فراگیر با زبان، اصطلاحات کاربردی و اصول و آداب مورد استفاده در سخنرانی های رسمی آشنا شده باشد و استفاده از کارکردهای مختلف زبان در جلسات سخنرانی و ارائه نظیر تبادل اطلاعات، ارائه آمار و ارقام، توصیف روندها، ارائه پیشنهادات و گزارش امور مهارت کسب کند.
  • اهداف دانشی: یادگیری مهارت مدیریتی برگزاری جلسات موفق به زبان انگلیسی