پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مهارت های عمومی مدیریت – مکالمات تلفنی (Telephoning) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مهارت های عمومی مدیریت – مکالمات تلفنی (Telephoning)
نوع دوره : مدیریت - پایه ، میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 16 ساعت

سرفصل

  • تنظیم و تائید قرارها
  • فروش تلفنی
  • معرفی خود و برقراری ارتباط

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
  • اهداف رفتاری: پس از اتمام دوره انتظار می رود فراگیر با اصول و آداب مکالمات تلفنی، اصطلاحات کاربردی مورد استفاده در این مکالمات آشنا شده باشد و در استفاده از کارکردهای رایج مکالمات تلفنی در تعاملات کاری مهارت کسب کرده باشد.
  • اهداف دانشی: یادگیری مهارت مدیریتی مکالمات تلفنی در محیط های کاری