پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره کارگاه مکاتبات تجاری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره کارگاه مکاتبات تجاری
نوع دوره : مدیریت - پایه ، میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 12 ساعت

سرفصل

  • انتقال مؤثر پیام های منفی در سازمان ها
  • انواع موضوع های ایمیل و پاسخ ها
  • ایمیل و ممو(MEMO)
  • پیام های تشکر و حسن نیت
  • درخواست ها، دستورالعمل ها، مطالبات، شکایات
  • درک پیام های قانع کننده تجارت
  • سبک ها، فرمت ها

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
  • اهداف رفتاری: پس از برگزاری این کارگاه انتظار می رود فراگیر بتواند در برقراری مکاتبات تجاری اصول را به نحو مناسب رعایت کند.
  • اهداف دانشی: بهبود تکنیک های مهارت نوشتاری، استراتژی ها و سبک های نوشتاری