پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره کارگاه مذاکرات بین الملل در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره کارگاه مذاکرات بین الملل
نوع دوره : مدیریت - پایه ، میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 12 ساعت

سرفصل

  • آمادگی برا ی مذاکرات
  • ایجاد رابطه، مسائل فرهنگی، آداب معاشرت
  • حصول توافق، قرارداد و عملیاتی کردن برنامه
  • فنون و استراتژی ها، سبک های اثر گذار، شناختن امتیازات، زبان اشاره
  • معاشرت در زمان استراحت

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
  • اهداف رفتاری: پس از برگزاری این کارگاه انتظار می رود فراگیر توانایی برگزاری جلسات بین المللی را داشته باشد و با اصول آن آشنایی مناسبی پیدا کرده باشد.
  • اهداف دانشی: توانمند سازی افراد برای شرکت در جلسات مذاکرات در سطح بین المللی