پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره کارگاه برگزاری جلسات در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره کارگاه برگزاری جلسات
نوع دوره : مدیریت - پایه ، میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • •         آداب رفتار درجلسات مانند نحوه موافقت و مخالفت کردن با حاضرین جلسه،قطع کردن صحبت دیگران به صورت مودبانه
  • •         نحوه آغاز کردن جلسات
  • •         نحوه توافق با طرف مقابل
  • •         نحوه گزارش دادن در جلسات
  • •         نحوه مدیریت جلسات
  • •         نحوه نتیجه گیری و پایان جلسات
  • •         نحوه هماهنگی زمان و مکان جلسه

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
  • اهداف رفتاری: پس از برگزاری این کارگان انتظار می رود فراگیر بتواند در جلساتی که به زبان انگلیسی برگزار می شود حضور مناسبی داشته باشد.
  • اهداف دانشی: توانمندسازی افراد برای شرکت در جلسات به زبان انگلیسی