پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره کارگاه برقراری ارتباط با مهمانان خارجی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره کارگاه برقراری ارتباط با مهمانان خارجی
نوع دوره : مدیریت - پایه ، میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • •         نحوه پذیرایی از میهمانان
  • •         نحوه خداحافظی و بدرقه میهمانان
  • •         نحوه خوشامدگویی
  • •         نحوه شروع جلسات Small Talk ))
  • •         همراهی میهمانان در بازدید از مکان های تفریحی و دیدنی
  • •         همراهی میهمانان در مراکز خرید

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
  • اهداف رفتاری: پس از برگزاری این کارگاه انتظار می رود فراگیر بتواند با مهمانان انگلیسی زبان به نحو مناسب ارتباط برقرار نماید
  • اهداف دانشی: توانمندسازی افراد در برقراری ارتباط با مهمانان خارجی