پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره طراحی بازی جدی برای نیاز سازمان در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره طراحی بازی جدی برای نیاز سازمان
نوع دوره : مدیریت - پایه ، میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 22 ساعت

سرفصل

 • - روز اول: آشنایی با کلیات بازی جدی و نقش آن در سازمان های آینده
 • - روز دوم: ایده ای از سازمان برای طراحی یک بازی
 • روز سوم: ساخت نمونه اولیه و ساده بازی مورد نظر و انجام اصلاحات
 • نشست اول: بازی در قالب تیم با بازی Techno-shift برای طراحی نسل بعدی محصولات فنی؛
 • نشست اول: تبدیل نیاز به آموزش و یا فعالیت سازمانی به ایده طراحی یک بازی؛
 • نشست اول: ساخت نمونه اولیه؛
 • نشست دوم: آشنایی با بازی جدی، مفهوم، کارکرد، نقطه اثر در سازمان، مکانیسم، ساختار و مدل های طراحی بازی؛
 • نشست دوم: بازی با دو تیم دیگر از کل تیم ها و دریافت بازخوردها؛
 • نشست سوم: آشنایی با برخی بازی های جدی مطرح بین المللی و داخلی.
 • نشست سوم: انجام اصلاحات در بازی و ارایه نهایی.
 • نشست سوم: پیشنهاد مسیر علمی برای طراحی بازی موردنظر.

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
 • اهداف رفتاری: توانمندی پیشنهاد سناریویی برای تبدیل هدف موردنظر به یک بازی
 • اهداف رفتاری: توانمندی تعریف اهداف برای تبدیل نیازهای آموزشی نیرونی انسانی سازمان و فعالیت­های جدی و رسمی سازمان به بازی جدی
 • اهداف دانشی: آشنایی با نقش بازی جدی در ارتقای نیروی انسانی سازمان ها و آشنایی با مسیر علمی طراحی بازی جدی برای یکی از نیازهای سازمانی.)مدیرانی که فرایند بازی سازی جدی اما ساده را دنبال نمایند، به اهمیت نقش بازی­ها در اهداف سازمانی و همچنین امکان نزدیک شدن به اهداف جدید پی خواهند برد).