پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره نوآوری نظام یافته(TRIZ) ویژه مدیران ارشد- مقدماتی 1 در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره نوآوری نظام یافته(TRIZ) ویژه مدیران ارشد- مقدماتی 1
نوع دوره : مدیریت - ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  •        تحلیل چند پنجره محصول یا خدمت موردنظر
  •         تحلیل سیستم – فلسفه یکی از محصولات یا خدمات شرکت یا سازمان
  •         ماهیت مسأله ابداعی و دلیل رویارویی با مسایل ابداعی در عصر نوآوری
  •          تعریف فهرستی از مسایل محصول یا خدمت موردنظر متناسب با عصر نوآوری
  •          عصرهای تکامل صنعت و خدمات در جهان
  •          ویژگی های محصولات و خدمات در عصر نوآوری

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
  • اهداف رفتاری: تقویت نگاه استراتژیک در تعریف مسایل در عصر نوآوری
  • اهداف دانشی: آشنایی با مفاهیم تئوری کشف و حل مسایل ابداعی